Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. - Podrobnosti

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Člen SPLOŠNO IN DEFINICIJE
Ti splošni pogoji določajo pogoje poslovanja podjetja v zvezi z nakupom in prodajo blaga na daljavo. Podjetje OCEANUS, PODVODNA FOTOGRAFIJA, ANDREJ VOJE S.P., matična številka 63896994000, ki ga zastopa Andrej Voje, je v nadaljevanju navedeno kot »ponudnik«. Uporabnik, ki na spletni strani ponudnika opravi nakup, je v nadaljevanju naveden kot »kupec«. Kupec je lahko fizična ali pravna oseba. Blago, ki ga ponudnik na tej spletni strani ponuja, so e-fotografije, e-knjige in tiskane fotografije. Vse e-fotografije, ki so v spletni trgovini, so fotografije v elektronski obliki v formatu JPG. E-knjige so knjige v elektronski obliki v formatu PDF, ki ne omogoča tiskanja. Kupec mora sam preveriti, da ima na svoji napravi nameščeno ustrezno programsko opremo za gledanje e-fotografij in e-knjig. Splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo oziroma nakup v spletni trgovini ponudnika. Šteje se, da se z uporabo in registracijo v spletni trgovini, uporabnik strinja s temi pogoji in postopkom nakupa. Ponudnik predlaga, da splošne pogoje kupec shrani na trajni nosilec podatkov in/ali natisne.


2. Člen AVTORSTVO IN UPORABA
Vse e-fotografije, e-knjige in tiskane fotografije, ki so objavljene in v prodaji spletne trgovine ponudnika, so avtorsko delo Andreja Vojeta in njegova last. Prav tako so tudi vse fotografije, objavljene v e-knjigah, avtorsko delo Andreja Vojeta in njegova last. E-fotografije, e-knjige in/ali tiskane fotografije sme kupec uporabljati izključno za svoje lastne namene in lastno uporabo. E-fotografije, e-knjige in/ali tiskane fotografije je prepovedano kopirati, tiskati, prodajati, spreminjati njihovo vsebino, distribuirati tretjim fizičnim ali pravnim osebam, distribuirati pod tujim imenom, uporabljati v prodajne in/ali propagandne namene ter kakorkoli zlorabljati, kar zajema distribucijo v kakršni koli obliki ter distribuirati na kakršen koli način in z uporabo katerihkoli danes znanih in v prihodnosti mogočih tehničnih sredstev. Kot prodajni in/ali propagandni nameni se štejejo vse objave v plačljivih ali neplačljivih izdajah ne glede na vrsto medija (internet, tiskane izdaje, televizija, drugi mediji). E-fotografije, namenjene ogledu v različnih galerijah spletne trgovine, so avtorsko zaščitene in jih je prepovedano kopirati s spletne trgovine.


3. Člen NAČINI IN POSTOPEK NAKUPA
Spletna trgovina je informacijski sistem, katerega namen je predstavitev in prodaja e-knjig, e-fotografij in tiskanih fotografij na daljavo. Kupec jamči za točnost, pravilnost in resničnost posredovanih podatkov ponudniku. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala kupcu zaradi posredovanja netočnih, neresničnih in/ali nepopolnih podatkov.

NAČINI NAKUPA
Nakup blaga je možen na naslednje načine:

• Z uporabo storitve Moneta in ob upoštevanju splošnih pogojev uporabe, ki veljajo za storitev Moneta, ki so določena na spletni strani ponudnika storitve Moneta (http://www.moneta.si/docu/splosni-pogoji-uporabe.pdf). Za uporabo tega plačilnega sredstva potrebuje kupec mobilni telefon in mora biti naročnik enega izmed ponudnikov elektronskih telekomunikacijskih storitev v Sloveniji, kot to določajo pogoji poslovanja storitve Moneta. Znesek nakupa bo kupcu obračunan na računu, izstavljenem s strani ponudnika elektronskih telekomunikacijskih storitev. Kupec prejme originalen račun od ponudnika. Ostale in natančnejše informacije o plačilu z uporabo sistema Moneta so dostopne na spletni strani www.moneta.si.
• Z uporabo storitve PayPal in ob upoštevanju splošnih pogojev poslovanja, ki veljajo za storitev PayPal, ki so določena na spletni strani ponudnika storitve PayPal https://cms.paypal.com/si/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Legal_Hub_full&locale.x=en_US.
• S predplačilom na račun ponudnika, pri čemer mora kupec ob nakazilu kupnine obvezno navesti sklic, ki se nahaja na predračunu.

POSTOPEK NAKUPA
Postopek nakupa e-fotografij, e-knjig in/ali tiskanih fotografij je sledeč:

• Kupec med ogledom e-fotografij in/ali e-knjig na spletni strani ponudnika izbrano e-fotografijo v izbrani velikosti, e-knjigo ali tiskano fotografijo v izbrani velikosti doda v spletno košarico z izbiro gumba »V košarico« ali »Kupi PDF«.
• Med postopkom nakupa lahko kupec preveri trenutno vsebino artiklov v spletni košarici ter njihovo vrednost z izbiro povezave »Košarica«. Do te faze nakupa in vključno s to fazo nakupa lahko kupec na svojo željo kadarkoli odstrani predhodno izbrane artikle iz spletne košarice z označitvijo ustreznih artiklov in izbiro povezave »Odstrani«.
• Po končanem izboru artiklov v spletni trgovini ponudnika kupec z izbiro ustreznega gumba izbere način plačila in nadaljuje postopek nakupa. To dejanje se formalno šteje kot začetek nakupa.
• V naslednjem koraku mora vnesti zahtevane podatke za dostavo kupljenega blaga in potrditi nakup z izbiro gumba »Potrdi« s čimer potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja ponudnika. V primeru izbire vsaj ene tiskane fotografije mora kupec vnesti tudi natančen poštni naslov za dostavo. Z izbiro gumba »Potrdi« se postopek nakupa na spletni strani ponudnika konča.
• V primeru izbire predplačila kot načina nakupa bo kupec na svoj e-naslov prejel e-pošto s predračunom. Kupec mora najkasneje v petih dneh od izdaje predračuna nakazati celoten znesek na račun ponudnika in s podatki, kot je to navedeno na predračunu. Najkasneje v petih dneh po prejetem nakazilu na račun ponudnika, kupec prejme na svoj e-naslov e-pošto z obvestilom, da se kupljeno blago nahaja v mapi na strežniku ponudnika. V e-pošti se nahaja povezava do mape kupca in geslo, ki ga določi ponudnik in, ki omogoča kupcu dostop do njegove mape na strežniku ponudnika. Vsebino mape lahko kupec prenese s strežnika v roku petih dni. Po izteku tega roka se mapa avtomatsko izbriše in kupljeno blago kupcu ne bo več dostopno.
• V primeru izbire sistema Moneta ali PayPal kot načina nakupa bo kupec po uspešno opravljeni in končani avtorizaciji s strani ponudnika storitve Moneta oz. PayPal na svoj e-naslov prejel e-pošto z obvestilom o uspešno opravljenem nakupu. V e-pošti se nahaja račun za kupljene artikle, povezava do mape kupca in geslo, ki ga določi ponudnik in, ki omogoča kupcu dostop do njegove mape na strežniku ponudnika. Vsebino mape lahko kupec prenese s strežnika v roku petih dni. Po izteku tega roka se mapa avtomatsko izbriše in kupljeno blago kupcu ne bo več dostopno.
Do celotnega plačila blaga na podlagi posameznega naročila, je naročeno blago last ponudnika, kljub okoliščini, da je lahko kupcu že bilo dostavljeno. V kolikor kupec izvede plačilo z uporabo sistema Moneta ali PayPal se šteje, da je nakup izveden z dnem in v času, ko je potrjeno plačilo s strani ponudnika storitve Moneta ali PayPal. V kolikor kupec izvede plačilo s predplačilom se šteje, da je nakup izveden z dnem prejema predplačila na transakcijski račun ponudnika.


4. Člen CENE
Vse cene v spletni trgovini ponudnika so navedene v evrih (€) in ne vključujejo DDV ter so veljavne na dan oddaje naročila. Stopnja DDV znaša 22% in je obračunana posebej in skupaj za vse artikle. Cene veljajo za nakupe na spletni strani ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila kupca. V primeru plačila s predplačilom na račun ponudnika izven Slovenije mora kupec plačilo izvesti v valuti €. Cene tiskanih fotografij vključujejo tudi poštino za dostavo ne glede na državo naslovnika.5. Člen DOSTAVA
Ponudnik zagotavlja, da bo v primeru nakupa v spletni trgovini e-fotografije in/ali e-knjige dostavil kupcu najkasneje v roku enega dneva na način, da se na strežniku, kjer gostuje spletna trgovina, za vsakega kupca avtomatsko kreira mapa. V mapi se shrani kupljeno blago.V primeru nakupa z uporabo storitve Moneta ali uporabo storitve PayPal kupec prejme na svoj e-naslov od ponudnika e-pošto s povezavo do mape in z geslom, ki omogoča kupcu dostop do njegove mape na strežniku ponudnika. V primeru nakupa s predplačilom na račun ponudnika, kupec prejme na svoj e-naslov predračun s seznamom blaga. Najkasneje v petih dneh po prejetem nakazilu na račun ponudnika, kupec prejme na svoj e-naslov e-pošto z obvestilom, da se kupljeno blago nahaja v mapi na strežniku ponudnika. V e-pošti se nahaja račun, povezava do mape kupca in geslo, ki ga določi ponudnik in, ki omogoča kupcu dostop do njegove mape na strežniku ponudnika. Vsebino mape lahko kupec prenese s strežnika v roku petih dni. Po izteku tega roka se mapa avtomatsko izbriše in kupljeno blago kupcu ne bo več dostopno.

V primeru nakupa tiskanih fotografij bo ponudnik posredoval fotografije v izdelavo svojemu poslovnemu partnerju. Ponudnik zagotavlja, da bodo tiskane fotografije oddane v dostavo kupcu najkasneje v petih delovnih dneh. Dostavo tiskanih fotografij izvaja Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija. Tiskane fotografije bodo odposlane v kompaktnih kartonskih valjastih tulcih ustrezne velikosti s priporočeno pošto. Ponudnik zagotavlja dostavo tiskanih fotografij v katerokoli državo na svetu. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti v primeru izgubljenih pošiljk, poškodovanih pošiljk ali v primeru zakasnitev pri dostavi pošiljk, ker na to nima nobenega vpliva. Ponudnik prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v primeru napačno posredovanega poštnega naslova s strani kupca.

6. Člen ODSTOP OD NAKUPA IN VELJAVNOST NAKUPA
V primeru nakupa z uporabo storitve Moneta ali uporabo storitve PayPal odstop od nakupa ni možen od tistega trenutka, ko kupec z izbiro gumba »Potrdi« potrdi nakup. Kupec v tem primeru ni upravičen do vračila kupnine. V primeru, če kupec zapusti spletno trgovino pred zaključkom postopka nakupa, se šteje, da nakup ni bil opravljen. V tem primeru tako kupec kot ponudnik nimata obveznosti drug do drugega.

Odstop od nakupa je možen v primeru izbire predplačila na račun ponudnika kot načina plačila v primeru, če kupec v petih dneh od izdaje predračuna s strani ponudnika ne nakaže na račun ponudnika celotnega zneska. V tem primeru se šteje, da je kupec odstopil od nakupa in ponudnik do kupca nima nobenih obveznosti. V primeru, če kupec nakaže zahtevani znesek na podlagi predračuna po iztečenem roku, ponudnik do kupca nima nobenih obveznosti. V primeru, če kupec ne nakaže celotni zahtevani znesek na podlagi predračuna, ponudnik do kupca nima nobenih obveznosti. Kljub temu ponudnik zagotavlja, da si bo prizadeval za obojestransko zadovoljstvo, tako ponudnika, kot tudi kupca.

V primeru izbire storitve Moneta ali PayPal kot načina plačila se šteje, da je pogodba sklenjena s trenutkom uspešno opravljene avtorizacije plačila s strani ponudnika storitve Moneta oz. PayPal. V primeru, če je avtorizacija plačila zavrnjena, je kupec o tem obveščen na način, kot je to določeno v pravilih poslovanja ponudnika storitve Moneta ali PayPal. V primeru zavrnjene avtorizacije se šteje, da pogodba med ponudnikom in kupcem ni sklenjena. V tem primeru ponudnik do kupca nima nobenih obveznosti. V primeru plačila blaga po predračunu se šteje, da je pogodba sklenjena z dnem prejema celotnega plačila na račun ponudnika. Pogodba o nakupu se sklepa v slovenskem jeziku in je shranjena v pisni obliki na sedežu ponudnika.


7. Člen REKLAMACIJE
Zaradi nepredvidenih razlogov ali zaradi razlogov višje sile pride lahko v času delovanja spletne trgovine oziroma v času nakupa do napak v delovanju spletne trgovine oziroma do začasne prekinitve njenega delovanja. Za nakupe, opravljene v tem obdobju in pri katerih je prišlo do nepredvidenih napak, ima kupec možnost, da reklamacijo z opisom problema pošlje na e-naslov ponudnika problem@oceanus.si. Reklamacija mora v polju »Zadeva« obvezno vsebovati referenčno številko računa oziroma predračuna. Napake, ki se lahko pojavijo in so lahko predmet reklamacije, so:

• Napačno dostavljeno blago,
• Napačna količina dostavljenega blaga,
• Onemogočen dostop do strežnika ponudnika, kjer je shranjeno blago,
• Druge napake, kot jih opredeljuje slovenska področna zakonodaja za predmetno področje.

Ponudnik zagotavlja, da si bo pri reševanju reklamacij prizadeval za obojestransko zadovoljstvo, tako ponudnika, kot tudi kupca. O načinu rešitve reklamacije bo ponudnik obvestil kupca na njegov e-naslov najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema reklamacije kupca na zgoraj navedeni e-naslov ponudnika. Vsa komunikacija med ponudnikom in kupci v Sloveniji poteka v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med ponudnikom in kupci izven Slovenije poteka izključno v angleškem jeziku.

Ponudnik v spletni trgovini kupcem ponuja tudi brezplačno sodelovanje v nagradnem kvizu »Iskanje zaklada« z namenom zabave in razvedrila. Če kupec pravilno odgovori na vseh deset zastavljenih vprašanj, ki so dodeljena naključno, je upravičen do promocijske nagrade skladno z navodili kviza, s katerimi se seznani na začetku. V primeru, da kupec na svoj e-naslov ne prejme dveh e-fotografij v roku enega dneva, pa je do njih upravičen, lahko pošlje reklamacijo na naslov ponudnika treasure@oceanus.si. Ponudnik zagotavlja, da bo reklamacijo pregledal v najkrajšem možnem roku, vendar ne dalj kot deset dni in kupcu na njegov e-naslov posredoval rešitev reklamacije.


8. Člen VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
S pristopom k tem splošnim pogojem ponudnika kupec dovoli in pooblasti ponudnika, da vzpostavi, zbira, uporablja in obdeluje ter shranjuje v svoji zbirki podatkov njegove podatke za namene, določene v teh splošnih pogojih. Ponudnik zagotavlja kupcem varovanje njihovih osebnih podatkov, ki jih le ti posredujejo ob nakupu, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ponudnik zbira podatke o kupcih v naslednje namene:

• za potrebe poslovanja spletne trgovine ponudnika, izvedbo nakupa in dostavo blaga,
• za obveščanje kupcev o novostih v spletni trgovini ponudnika,
• za neposredno trženje (obveščanje o promocijskih aktivnostih ponudnika),
• za spremljanje nakupnega obnašanja kupca tudi za pretekla obdobja,
• za pošiljanje ponudb, voščilnic, nagradnih natečajev in nagradnih razpisov v reklamne namene,
• za pošiljanje vabil na dogodke ter elektronsko anketiranje za potrebe ponudnika.

Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene, določene v teh splošnih pogojih, v kolikor to pisno sporoči ponudniku na naslov cancel@oceanus.si. Ponudnik zagotavlja, da osebnih podatkov kupcev brez njihove privolitve ne bo posredoval ali prodal tretjim fizičnim ali pravnim osebam.


9. Člen VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Splošni pogoji veljajo od dneva vzpostavitve spletne trgovine ponudnika. Ponudnik si zadržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja kadarkoli zaradi kakršnegakoli razloga in brez predhodnega obveščanja kupcev. S potrditvijo izvedbe nakupa z uporabo storite Moneta, z uporabo storitve PayPal ali s predplačilom zahtevanega zneska na račun ponudnika po izbiri gumba »Potrdi«, se kupec strinja s splošnimi pogoji, ki veljajo pri nakupu e-fotografij, e-knjig in/ali tiskanih fotografij v spletni trgovini ponudnika.


10. Člen PODATKI O PONUDNIKU
Naziv podjetja: Oceanus, Podvodna fotografija, Andrej Voje s.p.
Sedež podjetja: Češnjice pri Moravčah 14B, 1251 Moravče, SLOVENIJA
Spletna stran: www.oceanus.si
Odgovorna oseba: Andrej Voje
Matična številka: 6389694000
Davčna številka: SI34492267
Številka računa: SI56 0510 0801 3682 133
Kontakt: info@oceanus.si